Grannsamverkan


Bodatorps Tomtägareförening - Grannsamverkan

Hans Andersson är kontaktperson vid 4-vägs korsningen. 070-3963202 hansg.andersson@telia.com


Glenn Lötberg är kontaktperson för norra området. 0708-687 604 glenn@lotberg-elkonsult.se


Claes Stjernström är kontaktperson hos Polisen. claes.stjernstrom@polisen.se

Copyright © All Rights Reserved