Protokoll & Medlemsbrev


Bodatorps Tomtägareförening - Protokoll & Info

Protokoll och Information


Här finner du olika dokument som vi lägger upp.

Det är ett arkiv som du ska kunna gå tillbaka till.


Medlemsbrev


Medlemsbrev Mars 2009

Medlemsbrev Mars 2010

Medlemsbrev Mars 2011

Medlemsbrev Mars 2013

Medlemsbrev Mars 2015

Medlemsbrev Mars 2016

         Medlemsbrev Sommaren 2016

Medlemsbrev April 2017

  Medlemsbrev April 2018  

Medlemsbrev April 2019

Medlemsbrev April 2020

 

Föreningsstämma


Protokoll från föreningsstämma 2007

Protokoll från föreningsstämma 2008

Protokoll från föreningsstämma 2009

Protokoll från föreningsstämma 2010

Protokoll från föreningsstämma 2011

Protokoll från föreningsstämma 2012

Protokoll från föreningsstämma 2013

Protokoll från föreningsstämma 2014

Protokoll från föreningsstämma 2015

Protokoll från föreningsstämma 2016

Protokoll från föreningsstämma 2017

Protokoll från föreningsstämma 2018

Protokoll från föreningsstämma 2019

Protokoll från föreningsstämma 2020


Styrelsemöte


Protokoll från styrelsemöte Feb 2011

Protokoll från styrelsemöte Maj 2011

   Protokoll 1 från styrelsemöte Sep 2011

   Protokoll 2 från styrelsemöte Sep 2011

Protokoll från styrelsemöte Juni 2012

   Protokoll 1 från styrelsemöte Sep 2012

   Protokoll 2 från styrelsemöte Sep 2012

Protokoll från styrelsemöte Mars 2013

Protokoll från styrelsemöte Juni 2013

Protokoll från styrelsemöte Aug 2013

Protokoll från styrelsemöte Sep 2013

Protokoll från styrelsemöte Mars 2014

Protokoll från styrelsemöte Maj 2014

Protokoll från styrelsemöte Aug 2014

Protokoll från styrelsemöte Sep 2014

  Protokoll från styrelsemöte Mars 2015 

Protokoll från styrelsemöte Maj 2015

  Protokoll från styrelsemöte Aug 2015 

 Protokoll från styrelsemöte Sept 2015

  Protokoll från styrelsemöte Mars 2016

Protokoll från styrelsemöte Maj 2016

Protokoll från styrelsemöte Aug 2016

Protokoll från styrelsemöte Sept 2016

 Protokoll från styrelsemöte Mars 2017

Protokoll från styrelsemöte Maj 2017

Protokoll från styrelsemöte Juni 2017

Protokoll från styrelsemöte Aug 2017

Protokoll från styrelsemöte Sept 2017

Protokoll från styrelsemöte Mars 2018

Protokoll från styrelsemöte Juni 2018

Protokoll från styrelsemöte Aug 2018

Protokoll från styrelsemöte Sept 2018

Protokoll från styrelsemöte mars 2019

Protokoll från styrelsemöte juni 2019

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2019

Protokoll från styrelsesmöte mars 2020

Protokoll från styrelsemöte maj 2020

Protokoll från styrelsemöte Aug 2020

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2020


Väg & Dikeskommittén


Minnesanteckningar från Väg & Dikeskommittén möte Feb 2018


Övrigt

2020 Motion - bastuflotte

2020 Motion - boulebana

2020 Motion - badtrappa

2020 - valberedningens förslag

2020 - Årsredovisning

2020 - Revisionsberättelse

2020 - Dagordning för stämman

2020 - BudgetförslagCopyright © All Rights Reserved