Vägar och diken

Vägar och diken

Bodatorps Tomtägarförening ansvarar för skötseln av vägarna inom vårt område, dvs Bodatorpsvägen, Marsjövägen, Grönängsvägen och Lillholmsvägen.


Föreningen har fått rätt till dritsbidrag från Trafikverket Region Stockholm för Bodatorpsvägen och Grönängsvägen under förutsättning att vi håller alla våra vägar i det skick Trafikverket kräver. De kan bl.a. upphäva beslutet om bidrag ifall:

  • Vägen inte är i tillfredsställande skick
  • Väghållningen inte är ordnad


Trafikverket har nyligen genomfört tillsyn av våra vägar och vi har fått nedslag på några saker som måste åtgärdas för att vi ska få behålla vårt driftsbidrag:

  • Byt ut eller rengör dåliga skyltar, samt vrida dem så att de syns. Gäller framför allt mötesplatsskyltarna
  • Rensa diken, krav på vägsläntslutning 1:3, bakslänt 1:1,5 eller flackare
  • Dikesdjup minst 40 cm, se över vägtrummors funktion
  • Vägen är för platt, hyvling bör ske för att vi ska få upp tvärfallet och skevning på vägen
  • Större stenar måste flyttas minst 2 m från vägbanan


Ovan är anledningen till att föreningen kontinuerligt bl.a. måste hyvla och kantskära vägen.I Bodatorp finns även en vägförening, för boende är medlemskap i båda föreningarna obligatoriskt. Enkelt förklarat kan man säga att vägföreningen har ansvaret för den asfalterade delen av vägen samt vägen mot Tranvik och Storholmsvarvet (och har därför medlemmar från ett större geografiskt område).