Hem


Välkommen till Bodatorps Tomtägareförening

Bodatorps tomtägarförening ansvarar för skötseln av vägarna i vårt område vilket är Bodatorpsvägen, Marsjövägen, Grönängsvägen och Lillholmsvägen. Därutöver ansvarar vår förening bland annat för skötseln av våra gemensamma ägor (allmänningarna), våra badplatser i såväl Fjällsviksviken som i Bodatorpsträsket och för våra bryggor och båtplatser i Fjällsviksviken och Maren.


Städdagar 2023

Vårens  2023: Lördag 22 april 10:00

Hösten 2023: Lördag 16 september 10:00.


Årsstämma 2023

Höstens städdag efterföljs av Årsstämman kl 13.00 vid fotbollsplanen samma dag, lördag 16 september.


Årsstämman 2022

Stämman hölls lördag 17 september. Protokoll från stämman kommer att laddas upp inom kort.

 

Kräftfiske

Kräftfiske anordnades fredag 5 augusti 18:00 - söndag 7 augusti 2022 kl. 18:00. Samling vid "sandstranden" vid Bodatorpsträsket. Anmälan görs direkt till Hasse Andersson på hansg.andersson@telia.com.

Läs mer här


Ägarbyte

Kom ihåg att anmäla ägarbyte till info@bodatorp.com. Mer information finns här.