Hem


Vi gör om vår hemsida. Håll ut - snart är det klart.


Vårt område

Bodatorps tomtägarförening ansvarar för skötseln av vägarna inom vårt område vilket är Bodatorpsvägen, Marsjövägen, Grönängsvägen och Lillholmsvägen. Därutöver ansvarar vår förening bland annat för skötseln av våra gemensamma ägor (allmänningarna), våra badplatser i såväl Fjällsviksviken som i Bodatorpsträsket och för våra bryggor och båtplatser i Fjällsviksviken och Maren.


Städdagar 2022

Hösten 2022: Lördag 17 september 10:00.


Årsstämma 2022

Höstens städdag efterföljs av Årsstämman kl 13.00 vid fotbollsplanen samma dag, lördag 17 september.

 

Kräftfiske

Kräftfiske anordnades fredag 5 augusti 18:00 - söndag 7 augusti 2022 kl. 18:00. Samling vid "sandstranden" vid Bodatorpsträsket. Anmälan görs direkt till Hasse Andersson på hansg.andersson@telia.com.

Läs mer här


Ägarbyte

Kom ihåg att anmäla ägarbyte till info@bodatorp.com. Mer information finns här.