Hem


Välkommen till Bodatorps Tomtägareförening

Bodatorps tomtägarförening ansvarar för skötseln av vägarna i vårt område vilket är Bodatorpsvägen, Marsjövägen, Grönängsvägen och Lillholmsvägen. Därutöver ansvarar vår förening bland annat för skötseln av våra gemensamma ägor (allmänningarna), våra badplatser i såväl Fjällsviksviken som i Bodatorpsträsket och för våra bryggor och båtplatser i Fjällsviksviken och Maren.


Förbjuden bottenfärg på båtar

Föreningen har blivit ålagd att inventera båtbeståndet vid vid våra bryggor för att säkerställa att inga förbjudna bottenfärger används.

Ett brev har skickats ut till alla med båtplats för att samla in information samt vilka som behöver skicka in fragment av bottenfärg för analys. Se brevet här

Se bifogade dokument från kommunen med mer information:


 Städdagar 2023

Vårens  2023: Lördag 22 april 10:00

Hösten 2023: Lördag 16 september 10:00.


Årsstämma 2023

Höstens städdag efterföljs av Årsstämman kl 13.00 vid fotbollsplanen samma dag, lördag 16 september.


Årsstämman 2022

Stämman hölls lördag 17 september. Protokoll från stämman finns under "medlemsinformation" samt har satts upp på anslagstavlan i fyrvägskorset.

 

Kräftfiske 2023

Kräftfiske planeras till fredag 11 augusti 18:00 - söndag 13 augusti 2023 kl. 18:00. Samling vid "sandstranden" vid Bodatorpsträsket. Anmälan görs direkt till Hasse Andersson på hansg.andersson@telia.com.

Läs mer här


Befintlig fiber i området

Information gällande den befintliga fiberkabeln i vårt område hittar ni under "Medlemsinformation"


Ägarbyte

Kom ihåg att anmäla ägarbyte till info@bodatorp.com. Mer information finns här.