Hem


Välkommen till Bodatorps Tomtägareförening!

Här finner ni nyheter, kommande händelser, mötesprotokoll, stadgar m.m. Ni har även möjlighet att maila in frågor till oss i styrelsen på e-postadress: info@bodatorp.com


Städdagar:

Våren 2020: OBS! Vårens städdag flyttas fram på obestämd tid på grund av Corona-krisen!

Hösten 2020: 12 september 10:00. Höstens städdag erföljs av Årsstämman kl 13.00 vid fotbollsplanen samma dag.


I Bodatorp finns även en vägförening, för boende är medlemskap i båda föreningarna obligatoriskt. Enkelt förklarat kan man säga att vägföreningen har ansvaret för den asfalterade delen av vägen samt vägen mot Tranvik och Storholmsvarvet (och har därför medlemmar från ett större geografiskt område).

 

Bodatorps tomtägarförening ansvarar för skötseln av vägarna inom vårt område, dvs Bodatorpsvägen, Marsjövägen, Grönängsvägen och Lillholmsvägen.


Därutöver ansvarar vår förening bl a för skötseln av våra gemensamma ägor (allmänningarna), våra badplatser i såväl Fjällsviksviken som i Bodatorpsträsket och för våra bryggor och båtplatser i Fjällsviksviken och Maren. Mer kan Du läsa om i våra stadgar.


Det gemensamma MIDSOMMARFIRANDET 2020 ställs in p.g.a. Corona-krisen!
 

 


Copyright © All Rights Reserved