Hem


Välkommen till Bodatorps Tomtägareförening!

Här finner ni nyheter, kommande händelser, mötesprotokoll, stadgar m.m. Ni har även möjlighet att maila in frågor till oss i styrelsen på e-postadress: info@bodatorp.com


Årsstämman hölls 12 september på fotbollsplanen. Dokument som togs upp på stämman finns att ladda ned under fliken Protokoll & Medlemsbrev under rubriken "övrigt". Protokoll från stämman finns nu att läsa.


Städdagar 2021:

Våren 2021: Lördag 24 april 10:00

Hösten 2021: Lördag 18 september 10:00.


Årsstämma 2021:

Höstens städdag efterföljs av Årsstämman kl 13.00 vid fotbollsplanen samma dag, lörsdag 18 september.I Bodatorp finns även en vägförening, för boende är medlemskap i båda föreningarna obligatoriskt. Enkelt förklarat kan man säga att vägföreningen har ansvaret för den asfalterade delen av vägen samt vägen mot Tranvik och Storholmsvarvet (och har därför medlemmar från ett större geografiskt område).

 

Bodatorps tomtägarförening ansvarar för skötseln av vägarna inom vårt område, dvs Bodatorpsvägen, Marsjövägen, Grönängsvägen och Lillholmsvägen.


Därutöver ansvarar vår förening bl a för skötseln av våra gemensamma ägor (allmänningarna), våra badplatser i såväl Fjällsviksviken som i Bodatorpsträsket och för våra bryggor och båtplatser i Fjällsviksviken och Maren. Läs gärna även våra stadgar för mer information. 


Kom ihåg att anmäla ägarbyte till info@bodatorp.com. Mer information finns under flik "Medlemssida"!


 

 


Copyright © All Rights Reserved