Hem


Välkommen till Bodatorps Tomtägareförening!

Här finner ni nyheter, kommande händelser, mötesprotokoll, stadgar m.m. Ni har även möjlighet att maila in frågor till oss i styrelsen på e-postadress: info@bodatorp.com


SKYDDSJAKT PÅ RÅDJUR kommer att ske i enlighet med stadgarna t.o.m. januari 2022.  Det kommer att stå en skylt vid fyrvägskorsningen när jakt pågår!Städdagar 2022:

Våren 2022: Lördag 23 april 10:00

Hösten 2022: Lördag 17 september 10:00.


Årsstämma 2022:

Höstens städdag efterföljs av Årsstämman kl 13.00 vid fotbollsplanen samma dag, lörsdag 17 september.


Vårt område

Bodatorps tomtägarförening ansvarar för skötseln av vägarna inom vårt område, dvs Bodatorpsvägen, Marsjövägen, Grönängsvägen och Lillholmsvägen.

Därutöver ansvarar vår förening bl a för skötseln av våra gemensamma ägor (allmänningarna), våra badplatser i såväl Fjällsviksviken som i Bodatorpsträsket och för våra bryggor och båtplatser i Fjällsviksviken och Maren.


Läs gärna även våra stadgar för mer information. 


I Bodatorp finns även en vägförening, Tranvik-Fjällsviksvägens Samfällighetsförening. För boende är medlemskap i båda föreningarna obligatoriskt. Enkelt förklarat kan man säga att vägföreningen har ansvaret för den asfalterade delen av vägen samt vägen mot Tranvik och Storholmsvarvet (och har därför medlemmar från ett större geografiskt område).

 


Kom ihåg att anmäla ägarbyte till info@bodatorp.com. Mer information finns under flik "Medlemssida"!

(Även anmälan till Tranvik-Fjällsviksvägens Samfällighetsförening måste göras vid ägarbyte)