FiberFiber

Fibertjänst har dragit fiber i området och många medlemmar har anslutit sig, men inte alla.


Bor du i en fastighet som inte är ansluten men vill se vilka möjligheter som finns, kontakta ITUX på info@itux.se eller bestallning@itux.se 


Är fastigheten redan ansluten till fiber kan man kan även gå in på https://itux.se eller www.bredbandsval.se, skriva in sin adress och se vilka tjänsteleverantörer och möjligheter som finns.


unsplash