FiberFiber

Fibertjänst har dragit fiber i området och många medlemmar har anslutit sig, men inte alla.


Bor du i en fastighet som inte är ansluten men vill se vilka möjligheter som finns, kontakta ITUX på bestallning@itux.se 


Man kan även gå in på https://itux.se, skriva in sin adress och se vilka möjligheter som finns.