BrunnarBrunnar

Efter att föreningen utfört vattenprov i de gemensamma brunnarna har det framkommit att 5st är otjänliga p.g.a. höga blyhalter

2st har anmärkningar, 2st trasiga pumpar, 2st är helt utan anmärkning. Endast de brunnarna på Bodatorpsvägen 12 och Fjällsviksvägen 32 har tjänligt vatten.


Föreningens vattenprov utfördes av företagen Alcontrol. http://www.brunnsvatten.se (alcontrols regi).


Var tredje år bör man ta prover på sitt brunnsvatten. Vatten kvaliteten förändras mellan åren.


Utförlig information finns på brunnsvatten.se om proverna och om resultatet av prover.

unsplash