Vägar och DikenVägar och Diken

Bodatorps Tomtägarförening ansvarar för skötseln av vägarna inom vårt område vilket är Bodatorpsvägen, Marsjövägen, Grönängsvägen och Lillholmsvägen (från Stora stenen mot badet).


Föreningen

har fått rätt till dritsbidrag från Trafikverket Region Stockholm för Bodatorpsvägen och Grönängsvägen under förutsättning att vi håller alla våra vägar i det skick Trafikverket kräver. De kan bland annat upphäva beslutet om bidrag ifall:

  • Vägen inte är i tillfredsställande skick
  • Väghållningen inte är ordnad


Trafikverket

har nyligen genomfört tillsyn av våra vägar och vi har fått nedslag på några saker som måste åtgärdas för att vi ska få behålla vårt driftsbidrag:

  • Byt ut eller rengör dåliga skyltar, samt vrida dem så att de syns. Gäller framför allt mötesplatsskyltarna
  • Rensa diken, krav på vägsläntslutning 1:3, bakslänt 1:1,5 eller flackare
  • Dikesdjup minst 40 cm, se över vägtrummors funktion
  • Vägen är för platt, hyvling bör ske för att vi ska få upp tvärfallet och skevning på vägen
  • Större stenar måste flyttas minst 2 m från vägbanan


Ovan är anledningen till att föreningen kontinuerligt bland annat måste hyvla och kantskära vägen.


Plogning vintertid

Föreningen har sedan många år ett avtal med Djurö Gräv om plogning av våra vägar; Bodatorpsvägen, Marsjövägen, Grönängsvägen och Lillholmsvägen (från Stora stenen mot badet).

För att minimera utgifterna för vår plogning följer vi Vägföreningens (Tranvik-Fjällsviksvägen) plogningsintervall om det samtidigt finns behov för plogning av våra vägar. Beslut om behov av plogning tas vid varje enskilt tillfälle i samråd mellan Djurö Gräv och en kontaktperson i Tomtägareföreningens styrelse. Behov av plogning kan bero på mängd snö som fallit, typ av snö, väderprognos m.m.


OBS! Fjällsviksvägen och Tranviksvägen är Vägföreningens vägar och hanteras ej av Tomtägareföreningen.

Vägföreningens hemsida: https://tranvik-fjallsviksvagen.se/


unsplash